กลุ่ม บริษัท ครีเอเชีย

/
/
กลุ่ม บริษัท ครีเอเชีย

บริษัท ครีเอเซียมิลล์ จำกัด

ก่อตั้งขึ้นในปี .. 2517 เป็นหนึ่งในบริษัทผู้บุกเบิกและพัฒนาสินค้าจากครั่ง เชิงเกษตรแปรรูปเพื่อการพาณิชย์ โดยใช้ระบบกระบวนการผลิตที่ทันสมัย เพื่อการส่งออกสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยมีประเภทของสินค้าคือ ครั่งเม็ดแปรรูป และ สีผสมอาหาร สกัดจากครั่งธรรมชาติ (เจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทย)
โดยกำลังการผลิต สินค้าจากครั่ง จะมีปัจจัยแปรผันตามผลผลิตของวัตถุดิบครั่งดิบที่ออกสู่ตลาด ในแต่ฤดูกาลเก็บเกี่ยว

1. ครั่งเม็ด : 2,000,000 กิโลกรัมต่อปี หรือ 2,000 ตัน
2. สีสกัดธรรมชาติจากครั่ง : 3,000 กิโลกรัม

มาตรฐานของเรา

เราได้รับการรับรองด้านการบริหารจัดการตามมาตราฐานสากล ISO 9001 (2015)

1. ในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต เราจะมีการควบคุมการบริหารจัดการโดยทีม ห้องแล็ป ปฎิบัติการภายในของเราเพื่อให้มั่นในคุณภาพและมาตรฐานสูงสุด
2.ก่อนการจัดส่งเราจะทำการสุ่มตัวอย่าง 100% ของทุกล็อตการผลิตเพื่อทำการตรวจสอบคุณภาพแลมาตราฐานก่อนการจัดส่งให้ลูกค้า
3.ทุกล็อตของการผลิตและก่อนการส่งมอบเราจะทำการตรวจสอบและออกใบรับรองคุณภาพของสินค้าทุกครั้ง
4.ด้านการบริการ เรามีการเก็บรักษาตัวอย่างล๊อตของสินค้าที่ส่งมอบให้ลูกค้าเพื่อ ยืนยันการตรวจสอบและรักษามาตรฐานของสินค้าตลอดในระยะ 1 ปีหลังจากการส่งมอบ

การสร้างความยั่งยืนในธรรมชาติ และ อุตสาหกรรมครั่งของไทย

1. เราได้มีการลงทุนในส่วนงาน “โครงการศูนย์อนุรักษ์เรียนรู้และพัฒนาครั่งไทย” เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้และต่อยอดรากฐานในการสร้างความยั่งยืนชของอุตสาหกรรมครั่งไทย
2.ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการพัฒนาองค์ความรู้ด้านครั่งแก่ชุมชน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของเกษตรเชิงพานิชย์จากครั่ง
3.สร้างเครือข่ายและธรรมชาติชุมชน เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมท้องถิ่นที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีความสุข

สมาชิกและเครือข่ายองค์กรของเรา

1. สมาชิกสมาคมครั่งไทย และ ปัจจุบัน คุณอนุศิษดิ์ ภูวเศรษฐหนึ่งในผู้บริหารของเราได้รับเกียรติรับเลือกให้ดำรงค์ตำแหน่ง เป็นประธานสมาคมครั่งไทยตั้งแต่ ..2559 จนปัจจุบัน
2. สมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
3. สภาชิกสภาอุตสหกรรมแห่งประเทศไทย

บริษัท เอกเซลแลคส์ จำกัด 

ได้ถูกก่อตั้งขึ้น เป็นโรงงานผลิตแชลแล็คสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและยา ซึ่งเป็นโรงงานแรกและโรงงานเดียวในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนได้มีการพัฒนาขยายการผลิตสู่ แชลแล็คเพื่ออุตสาหกรรมสีและไม้ หรือ สำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล ได้รับการรับรองคุณภาพจากสถาบันต่างๆ ทั่วโลกมากมาย โดยกำลังการผลิตแชลแล็คของเราจะอยู่ที่ประมาณ 650,000 กิโลกรัม หรือ 650 ตันต่อปี

มาตรฐานความปลอดภัยและความมั่นในคุณภาพ

ทั้งนี้ในการเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยและความมั่นในคุณภาพของสินค้า ทางบริษัทได้ใส่ใจในรายละเอียดการปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. ในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต เราจะมีการควบคุมการบริหารจัดการโดยทีม ห้องแล็ป ปฎิบัติการภายในของเราเพื่อให้มั่นในคุณภาพและมาตรฐานสูงสุด
2. ก่อนการจัดส่งเราจะทำการสุ่มตัวอย่าง 100% ของทุกล็อตการผลิตเพื่อทำการตรวจสอบคุณภาพแลมาตราฐานก่อนการจัดส่งให้ลูกค้า
3.ทุกล็อตของการผลิตและก่อนการส่งมอบเราจะทำการตรวจสอบและออกใบรับรองคุณภาพของสินค้าทุกครั้ง
4.
ด้านการบริการ เรามีการเก็บรักษาตัวอย่างล๊อตของสินค้าที่ส่งมอบให้ลูกค้าเพื่อ ยืนยันการตรวจสอบและรักษามาตรฐานของสินค้าตลอดในระยะ 2  ปีหลังจากการส่งมอบ

มาตรฐานของเรา

ISO 9001 (2015)
ISO 14001 (2015)
Codex GMP
HACCP
KOSHER
HALAL

สมาชิกและเครือข่ายองค์กรของเรา

1. สมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2. สภาชิกสภาอุตสหกรรมแห่งประเทศไทย