ผลผลิตจากท้องถิ่น สู่ตลาดโลก

/
/
ผลผลิตจากท้องถิ่น สู่ตลาดโลก

From Local to Global : Use of Lac , LAC is a natural resin that provides benefits for many global industries.

อุตสาหกรรมการเคลือบขนมต่างๆ: ช๊อคโกแล๊ต,
ขนมขบเครี้ยว, หมากฝรั่ง และลูกอม ต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าความสวยงามบนพื้นฐานความปลอดภัยสูงสุด เพื่อความสุขผู้บริโภคซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กและเยาวชน
อนาคตของเรา

อุตสาหกรรมการเคลือบขนมต่างๆ: ช๊อคโกแล๊ต,
ขนมขบเครี้ยว, หมากฝรั่ง และลูกอม ต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าความสวยงามบนพื้นฐานความปลอดภัยสูงสุด เพื่อความสุขผู้บริโภคซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กและเยาวชน
อนาคตของเรา

5C2479BB-94A0-45AF-BB26-CD7D58A991DE

อุตสาหกรรมสารเคลือบยาและวิตามิน: ในการเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบการรักษาและการบำรุงโภชนาการที่ดี
เพื่อสุขภาพแข็งแรงและความสุขของผู้บริโภคทุกๆช่วงวัย

อุตสาหกรรมสารเคลือบยาและวิตามิน: ในการเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบการรักษาและการบำรุงโภชนาการที่ดี
เพื่อสุขภาพแข็งแรงและความสุขของผู้บริโภคทุกๆช่วงวัย

C86C1234-8B61-4291-AF16-2DAFB2943845

อุตสาหกรรมเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมความงาม: เพื่อเสริมสร้างความสวยงามและความมั่นใจในทุกๆโอกาสของชีวิต

อุตสาหกรรมเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมความงาม: เพื่อเสริมสร้างความสวยงามและความมั่นใจในทุกๆโอกาสของชีวิต

CDF31402-6FD5-4E6D-A1E1-78007E5E2B8E

อุตสาหกรรมสารเคลือบธรรมชาติสำหรับผักและผลไม้:
ในการช่วยรักษาคุณภาพและยืดอายุในการเก็บรักษาสำหรับการส่งมอบคุณค่าทางโภชนาผ่านผลผลิตจากเกษตรกร
ทั่วโลก

อุตสาหกรรมสารเคลือบธรรมชาติสำหรับผักและผลไม้:
ในการช่วยรักษาคุณภาพและยืดอายุในการเก็บรักษาสำหรับการส่งมอบคุณค่าทางโภชนาผ่านผลผลิตจากเกษตรกร
ทั่วโลก

D6246FDC-F58A-4334-8724-3A4C7B516EBA

อุตสาหกรรมสี: เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความสวยงามตาม
จิตนาการของสถาปัตย์กรรมต่างๆ บนความปลอดภัยและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

อุตสาหกรรมสี: เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความสวยงามตาม
จิตนาการของสถาปัตย์กรรมต่างๆ บนความปลอดภัยและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

DCFA592C-5994-47E7-B2D1-EF4FF2CB1403

Why Shellac?

THINK OF QUALITY THINK OF CRESIA

Natural Resistance

Natural Shield Protection

Natural Resin

bg-tocare
bg-tolove
bg-tocare

Safety from Natural

Natural Shining

bg-tolove
bg-tocare